Reba hano ibyangobwa ukwiye gukorera umukunzi wawe buri joro na mwanywa


YANDITSWE NA:shangazi kuwa 2019-03-30 16:10:06 0


Biragoye ko abakundana barambana igihe haribyo birengagiza gukora nk’inshingano zabo umunsi ku munsi. Urukundo nurwa babiri bagomba kwitanga amanywa n’ijoro kugirango bahorana ibyishimo n’umunezero.

Birashoboka ko haribyo wirengagiza gukora mu rukundo gusa kugirango urukundo rurambe kandi rukomere ukwiye kuzirikana gukorera umukunzi wawe ibi bikurikira kuko ari ngombwa mu rukundo

Kuganira bihoraho

Kuganira nuwo ukunda bikomeza urukundo kandi bikongerera abakundana ikizere. Ukuri gukwiye kuranga ibiganiro byabakundana kandi igihe cyose umukunzi wawe yifuza kugira icyo akubwira ukamutega amatwi ukumva neza icyo ashaka ku kubwira, ubundi mugasangira ibitekerezo. Kugaragarizanya amarangamutima n’ibyiyumvo mu biganiro bibera inkomezi abakundana.

Kumarana umwanya

Biragoye kumenya imico, imibereho n’ubuzima bw’umukunzi wawe mutari kumwe imbonankubone. Kumarana umwanya nuwo ukunda bizatuma umusobanukirwa cyane,musangire ubuzima bw’urukundo kandi bibongere ubushuti bwiyongera ku rukundo mufitanye.

Kongerera imbaraga urukundo rwanyu

Mu rukundo ntago bihora ari byiza,habaho ibihe byiza n’ibihe byamakuba. Mu bihe nkibyo igihe hagize igisubiza inyuma urukundo rwanyu cyangwa kikabaca intege nkabakundana mukwiye guhiriza hamwe mu gashaka icya kongera kubyutsa urukundo rwanyu, kuko ariyo nzira nziza yo kurwanya ibigeragezo. Kongerera imbaraga urukundo bisaba kwitanga, kwihanganira ibibagerageza byose no guterana ingabo mu bitugu mu bihe byamakuba.

Kwihangana no Kubabarira

Mwembi mwakosa cyangwa ntimugire ibyo muhuza nubwo mukundana, kuko mufite imico itandukanye ibaranga, buri wese afite uko afata ibintu runaka. Ibi bishobora gukurura kutumvikana ku kintu runaka kuko mutabyumva kimwe gusa kwihangana, kubarira bigushoboza kwakira umukunzi wawe uko ari.

Kubaha no gushima

Urukundo rutubaha, rudashima ntago runyurwa ruhorana irari umunsi ku munsi, gushimira umukunzi igihe cyose haricyo agukoreye cyaba cyoroheje cyangwa gikomeye bimwereka ko umuzirikana kandi umuha agaciro. Kubaha uwo ukunda bimugaragariza ko ar’umuntu udasanzwe.

Kugirirana ikizere

Ntibishoboka ko urukundo rwaramba mutagiriranye ikizere. Kwizerana bitanga umutuzo n’umudendezo mu rukundo, birinda kugira indimi ebyiri no kugira umutima uhagaze wibwirako umukunzi wawe aguca inyuma cyangwa hari byo agukinga.

Guha umudendezo uwo ukunda

Umudendezo mu rukundo usobanuye ko umukunzi wawe akeneye umwanya wo gukora gahunda ze zitandukanye, uko yabiteganyije. Ntago ukwiye gutambamira umukunzi wawe mu buzima bwe bwite kabone nubwo mukunda kuko akeneye kubana n’inshuti n’imiryango, gukora akazi, gutembera no kwisanzura. Ntago urukundo ari gereza ukwiye kumufungiranamo.

Kugaragarizanya amaragamutima n’ibyiyumvo

Abahanga bagaragaza ko gukina, gukoranaho, imibonano no kugaragarizanya amarangamutima bikenerwa na benshi mu rukundo. Kwereka umukunzi wawe ko umwishimira igihe muri kumwe, gutemberana, kumafata ukuboko n’bindi bikorwa bitandukanye bigaragaza urukundo umufitiye.

Kudahishira amarangamutima yawe ni byiyumviro bimwereka ko witeguye kumweyegurira wese utagize ntakimwe umukinga mu bikwerekeyeho byose kuko uba udatewe ipfunwe nuko ashoborakukwangira uko uteye, kandi bikagaragaza ikizere n’ubwisanzure ufitiye umukunzi wawe.

Kugira umuhate no gukundwakaza

Ntago byroshye ko urukundo ruramba nta muhate no gukundwakaza birangwa hagati yanyu. Zirikana ko umukunzi wawe yifuzako umukunda urutagira umupaka, kumwitaho amanywa n’ijoro ndetse ukamuba hafi hamwe n’ibindi bikorwa bitandukanye bimwereka ko muri kumwe,

Gusangira icyerekezo cy’ubuzima

Nkabakundana mukwiye kuganira ku cyerekezo, intumbero n’imigambi urukundo rwanyu rufite kugirango murebere hamwe ejo hazaza h’urukundo rwanyu mukaba mwarushinga cywangwa kubashakanye bakaba bagira ibikorwa bitandukanye bakora byom kwiteza imbere.

TANGA IGITEKEREZO KURI IYI NKURU

IBITEKEREZO KUNKURU


© 2019 GuKUNDA.RW . All rights reserved | Design by GUKUNDA