KUKI WAMURONGOYE ? Inkuru yafasha abagabo benshi bakubaka neza


YANDITSWE NA:shangazi kuwa 2019-04-21 16:13:04 0


KUKI WAMURONGOYE ?

Umugore wawe ntushobora kumubwira amagambo meza ashimisha umutima wawe, nyamara ayo magambo ukayabwira wenda uwo mukorana, kuburyo iyo udahari bagukumbura ( ku kazi) !

Ntushobora kumwenyurira umugore wawe, abaturanyi, abo mukorana n’inshuti zawe nibo bazi uburyo umwenyura, nyamara we umumwenyurira gusa igihe wifuje ko hari icyo mukorana !

Ntushobora gusohokana n’umugore wawe, nyamara nta gihe udasohokana n’inshuti zawe, we se arabizira ?

Ntuha umwanya umugore wawe, ntumutega amatwi, nta nama n’imwe yakugira, buri gihe uba wumva uri mu kuri, nyamara abandi bo ubatega amatwi, ariko uwo murarana ku buriri bumwe nturi tayari kumwumva, wamushakiraga iki ?

Nta mwanya ugira wo kwicarana n’umugore wawe, nta na rimwe useka na we, igihe cyose uba wigize serious, nyamara hanze bakavuga ko nta muntu ugira urugwiro nkawe, ukirirwa useka n’abandi kuri chat !

Umugore wawe ntazi umutungo wawe, iyo agusabye frw, iyo utayamwimye, umuha adahagije, ariko uri tayari gusohokana n’inshuti zawe mu mahoteli akomeye ukabagurira icyo kunywa n’icyo kurya !

Umugore wawe umubuza gusaabana n’inshuti ze n’abavandimwe be, nta bukwe azi gutaha, nta gutabara azi, nawe ubwawe umuryango we ntuwuzi, ntuwitaho, kuki umubanira gutyo nk’aho wamukuye mu ishyamba ?

Wamubujije kugira icyo akora, wirirwa umubwira ngo nta burere aha abana be, nk’aho ari abe gusa, ukiyibagiza ko ari wowe mutwe w’urugo !

TANGA IGITEKEREZO KURI IYI NKURU

IBITEKEREZO KUNKURU


© 2019 GuKUNDA.RW . All rights reserved | Design by GUKUNDA